热门标签

usdt官网接口(www.trc20.vip):Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Thanh Hóa trong tình hình mới

时间:2周前   阅读:1

tài xỉu bóng đá(www.84vng.com):tài xỉu bóng đá(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。tài xỉu bóng đá(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,tài xỉu bóng đá(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

Giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn (CĐ) Việt Nam ngay từ khi ra đời đã chứng minh là lực lượng tiên phong, được tôi luyện qua những thử thách cam go của tiến trình cách mạng, luôn đứng ở trung tâm các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Ghi nhận vai trò lịch sử và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước trong các thời kỳ cách mạng, định hướng phát triển cho CĐ Việt Nam trong thời gian tới, ngày 12-6-2021, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐ Việt Nam trong tình hình mới”. Đây là nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, mang tầm chiến lược, mở ra cho tổ chức CĐ Việt Nam thời cơ, vận hội mới để đổi mới mạnh mẽ, sâu rộng, thực chất hơn về tổ chức và hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa thăm Công ty TNHH Giày Rollsport Việt Nam, Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long (TP Thanh Hóa). Ảnh: Ngọc Tuấn (LĐLĐ tỉnh)

Là một bộ phận của giai cấp công nhân và CĐ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, 75 năm qua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và tổ chức CĐ Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, là lực lượng và chỗ dựa tin cậy, trung thành của Đảng, gắn bó máu thịt, hết lòng phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp công nhân, người lao động. Cùng với sự lớn mạnh của tổ chức CĐ, đội ngũ CNVCLĐ Thanh Hóa đã lớn mạnh về số lượng, chất lượng và khẳng định, phát huy vai trò, địa vị của mình trong thực tiễn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 320 nghìn công nhân, lao động, trong đó công nhân trong các doanh nghiệp chiếm khoảng 65%.

Về chính trị, đội ngũ CNVCLĐ là chủ thể quan trọng trong đời sống chính trị của tỉnh; phát huy vai trò lãnh đạo thông qua Đảng cầm quyền; phát huy quyền làm chủ thông qua Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tổ chức CĐ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Về kinh tế, đội ngũ CNVCLĐ đóng vai trò quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy CNH, HĐH; từng bước nâng cao năng suất lao động, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, của doanh nghiệp và sản phẩm; đóng góp to lớn tăng cường tiềm lực kinh tế tỉnh nhà. Dù chỉ chiếm 13,54% lực lượng lao động xã hội, bằng 8,46% dân số, nhưng đội ngũ CNVCLĐ là lực lượng lao động chủ yếu, quyết định trong các ngành kinh tế - xã hội, đi đầu trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đóng góp trên 70% GRDP của tỉnh.

Về xã hội, đội ngũ CNVCLĐ với bản lĩnh cách mạng và tính tích cực chính trị - xã hội, thật sự là nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh công nhân, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, các cấp CĐ trên địa bàn tỉnh đã từng bước đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, tích cực chăm lo xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp hội nhập quốc tế sâu rộng, đổi mới đất nước và quê hương Thanh Hóa.

Mô hình tổ chức bốn cấp, kết hợp giữa CĐ ngành và CĐ địa phương, phù hợp với thực tiễn đang phát huy hiệu quả. Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp CĐ được từng bước sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, lấy nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động làm cơ sở để hình thành các chương trình, kế hoạch hoạt động, đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện đối với tổ chức CĐ.

Hoạt động của tổ chức CĐ tập trung vào nhiệm vụ quan trọng là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là lao động nữ, lao động yếu thế, công nhân tại các khu công nghiệp. CĐ đã tham gia tích cực vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật, khẳng định vai trò, nói lên tiếng nói của người lao động tại các cơ chế hai bên, ba bên trong quan hệ lao động. Chất lượng đối thoại, thương lượng, ký kết các thỏa ước lao động tập thể được nâng cao; hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật cho người lao động được thực hiện bài bản; tích cực tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, góp phần giảm mạnh các cuộc đình công, tranh chấp lao động trong các năm gần đây (năm 2017 xảy ra 14 cuộc ngừng việc tập thể, năm 2019 xảy ra 7 cuộc; năm 2020 xảy ra 2 cuộc, giảm lần lượt 50% và 143%).

Quyền lợi, phúc lợi cho đoàn viên, người lao động ngày càng được chú trọng. Các cấp CĐ trong tỉnh đã không ngừng tìm tòi, sáng tạo, đề xuất và tổ chức các hoạt động mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên như: “Mái ấm CĐ”; “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”, “Nâng cao chất lượng bữa ăn ca”; “Phúc lợi đoàn viên”, xây dựng các thiết chế CĐ, tham gia tháo gỡ những vấn đề bức xúc về nhà ở, nhà trẻ, nơi sinh hoạt văn hóa, chăm sóc sức khỏe... cho công nhân; tham mưu, tổ chức để lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm hỏi, tặng quà công nhân, người lao động khó khăn và tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với CNVCLĐ.

Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động có bước đổi mới, sử dụng hiệu quả mạng xã hội trong truyền thông CĐ. Nhiều phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ được triển khai như: phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động CĐ”, phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”... Đặc biệt là phong trào “CNVCLĐ chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021 – 2030” đã lan tỏa sâu rộng đến từng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, tạo sự lay động đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ cùng chung sức thể hiện tinh thần chủ động, tiên phong của giai cấp công nhân để cụ thể hóa Nghị quyết số 58/NQ-TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về “Phát triển Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Các phong trào thi đua, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã thúc đẩy hàng nghìn sáng kiến, sáng tạo, tinh thần lao động hăng say, đóng góp thiết thực vào những thành quả to lớn của tỉnh.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở được chú trọng với nhiều cách làm mới, trong đó tập trung vào khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Số lượng đoàn viên tăng nhanh (năm 2016 cả tỉnh có 220.335 đoàn viên, đến tháng 6-2021 tăng lên 278.617 đoàn viên, với 3.590 CĐ cơ sở, dù chịu ảnh hưởng của COVID-19). CĐ tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng viên, đề ra nhiều giải pháp phát triển đảng viên là công nhân trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; giai đoạn 2016 – 2020, có trên 8.781 đoàn viên CĐ ưu tú được kết nạp vào Đảng. Các cấp CĐ đã tập trung nâng cao chất lượng CĐ cơ sở, xây dựng CĐ vững mạnh, củng cố các đơn vị yếu kém. Đội ngũ cán bộ CĐ từng bước tiếp tục được nâng cao về chất lượng, tăng cường về số lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động CĐ trong bối cảnh mới.

,

usdt官网接口www.trc20.vip)是使用TRC-20协议的Usdt第三方支付平台,Usdt收款平台、Usdt自动充提平台。免费提供入金通道、Usdt钱包支付接口、Usdt自动充值接口、Usdt寄售回收。菜宝Usdt钱包一键生成Usdt钱包、一键调用API接口、一键出售Usdt。

,

CĐ tiếp tục khẳng định vai trò tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát, phản biện xã hội; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội và môi trường đầu tư của tỉnh. Hoạt động đối ngoại CĐ đóng góp thiết thực vào công tác đối ngoại của tỉnh trong bối cảnh hội nhập, quan hệ quốc tế và khu vực có nhiều sự đan xen, phức tạp, trong đó nổi bật là công tác phối hợp với Liên hiệp CĐ tỉnh Hủa Phăn (nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào).

Phương thức hoạt động CĐ được đổi mới thông qua việc đổi mới cách thức ban hành các chủ trương, nghị quyết, quan tâm lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, cụ thể, bức xúc để ra nghị quyết và tập trung chỉ đạo thực hiện. Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, tác phong, lề lối làm việc, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát. Hiện đại hóa, đa dạng hóa công tác tuyên truyền. Kiên quyết nói không với “bệnh hành chính hóa trong hoạt động CĐ”. Công tác tài chính CĐ đổi mới theo hướng minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Công cuộc đổi mới, hội nhập của đất nước ngày càng sâu rộng thách thức vai trò, vị thế của tổ chức CĐ, đặt ra cho cả hệ thống chính trị nhiều vấn đề phải quan tâm giải quyết, đòi hỏi đội ngũ CNVCLĐ phải tự thích ứng trong điều kiện mới. Để chủ động cụ thể hóa, sớm đưa Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐ Việt Nam trong tình hình mới” vào thực tiễn cuộc sống, đội ngũ cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ và tổ chức CĐ Thanh Hóa thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung nghiên cứu sắp xếp, kiện toàn tổ chức CĐ các cấp theo hướng hiệu quả tối đa; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐ các cấp, đổi mới phương pháp hoạt động của cán bộ CĐ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, thực chất, sát điều kiện thực tiễn cơ sở. Dành nguồn lực, cơ chế quan tâm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ CĐ có trình độ nghiệp vụ, có tinh thần cống hiến, tâm huyết với hoạt động và tổ chức CĐ.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa, đa dạng hóa công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc cho đoàn viên, CNVCLĐ với hình thức, phương pháp phù hợp với từng đối tượng và loại hình CĐ cơ sở.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác truyền thông CĐ.

Thứ ba, đa dạng các hình thức vận động xã hội hóa, tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết kịp thời những phát sinh trong quan hệ lao động. Đổi mới hình thức tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi phong trào thi đua xuyên suốt “CNVCLĐ chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021 - 2030”. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra và hoạt động của ủy ban kiểm tra CĐ các cấp; quản lý, sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản CĐ.

Để thực hiện được mục tiêu đặt ra gắn với thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, các cấp CĐ trong tỉnh mong muốn nhận được sự quan tâm nhiều hơn của các cấp ủy đảng từ việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ; thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về giai cấp công nhân, người lao động, CĐ thành pháp luật, tạo hành lang pháp lý tốt nhất để phát huy CNVCLĐ và tổ chức CĐ trong sự nghiệp xây dựng quê hương.

Với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thành công của sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức CĐ Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết dưới lá cờ vinh quang của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐ Việt Nam trong tình hình mới”, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi khát vọng thịnh vượng và trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Tiến sĩ Võ Mạnh Sơn

Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam,

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa

,

Telegram群聊机器人www.tel8.vip)是一个Telegram群组分享平台。Telegram群聊机器人导出包括Telegram群聊机器人、telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容。Telegram群聊机器人为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。

上一篇:kiếm tiền online miễn phí(www.84vng.com):Bài 2: Các F1, F2 trong chuỗi cung ngành dăm gỗ nói gì?

下一篇:皇冠足球信用平台出租(www.hg108.vip):MPOA names Joseph Tek as new CEO

网友评论